Ontwormen

Ontwormen van honden en katten

Waarom ontwormen?

Honden en katten maken deel uit van ons gezin. We aaien ze, knuffelen en spelen met ze. Maar dit is niet altijd zonder risico!

Tot negentig procent van de pups en kittens en tot dertig procent van de volwassen dieren kan met wormen of andere darmparasieten besmet zijn. Deze worminfecties kunnen verschillende ziektes veroorzaken en er zijn wormaandoeningen waar jonge dieren aan dood kunnen gaan.

Daarnaast kunnen de wormen en darmparasieten ook een risico vormen voor de gezondheid van u en uw gezinsleden. Daarom wordt aangeraden uw huisdier minimaal vier keer per jaar te ontwormen. Honden en katten die goed en regelmatig ontwormd worden, blijven zo een gezond en vrolijk gezelschap voor u en uw gezin.

Welke darmparasieten bestaan er?

Bij huisdieren kunnen verschillende darmparasieten voorkomen; wormen en eencellige darmparasieten, Giardia genaamd.

Wormen kunnen van enkele millimeters tot vele centimeters lang worden. Ze hebben een lange levensloop: van eitje ontwikkelen ze zich tot larve en vervolgens tot worm. Omdat wormeitjes goed in de natuur kunnen overleven, zijn wormen hardnekkige, terugkerende vijanden van de gezondheid van uw huisdier.

Bij honden en katten komen twee verschillende typen wormen voor

1. Rondwormen

Spoelwormen

Spoelwormen (Toxocara) komen het meeste voor bij honden en katten. Bij kittens en bij pups jonger dan 6 maanden zijn infecties met spoelwormen eerder regelmaat dan uitzondering. Als een pup bij de geboorte al een ernstige besmetting heeft, kan deze na enkele dagen door een longbeschadiging sterven. Ernstig besmette oudere pups en kittens hebben een typisch dikke buik, hebben vaak last van diarree en in de ontlasting of in het braaksel zitten wormen. Hun normale groei wordt door een wormbesmetting afgeremd.

Zweep-, haak- en longwormen

Deze wormen komen gelukkig minder vaak voor, maar kunnen wel veel schade aanrichten. Haakwormen zuigen bloed en veroorzaken zo bloedarmoede. Via de huid dringen ze binnen en veroorzaken jeuk en rode ontstekingen. Een besmetting met dit soort wormen kan voor jonge of verzwakte dieren de dood tot gevolg hebben.

2. Lintwormen

De lintworm is de best zichtbare wormsoort die bij de hond en de kat voorkomt. Indien uw huisdier rijstachtige korreltjes aan de onderkant van zijn/haar staart heeft, is dit meestal een teken dat hij/zij lintwormen heeft. Een lintwormbesmetting kan invloed hebben op de conditie van het dier.

Giardia

Giardia is een eencellige parasiet (protozo) die voorkomt bij zoogdieren, ook bij de mens. De parasiet leeft in de dunne darm. Hij hecht zich met behulp van flagellen (hele dunne tentakeltjes) aan het slijmvlies van de darm. Hierdoor raakt de darm aan de oppervlakte beschadigd, waardoor de vertering en opname van voedingsstoffen niet meer optimaal verlopen. Door deze slechte vertering ontstaat diarree.

Hoe merk ik dat mijn hond of kat een infectie heeft?

De organen van honden en katten kunnen door darmparasieten aangetast zijn, maar dit wordt pas na lange tijd merkbaar. Een hond of kat is door een worminfectie vatbaarder voor andere infecties. In ernstige gevallen kan het dier vermageren, overgeven, diarree krijgen of juist last hebben van verstopping. De algemene conditie kan achteruitgaan, de kwaliteit van de vacht vermindert of het dier kan aan bloedarmoede gaan lijden. Het grootste gevaar van darmparasieten is echter dat ze onzichtbaar aanwezig zijn. In het begin is aan het uiterlijk van het dier niets te merken, maar in het lichaam van de hond of kat wordt wel schade aangericht. Darmparasieten zijn de onzichtbare vijanden van uw huisdier.

Hoe ontstaat een besmetting met darmparasieten?

Bijna elke hond of kat wordt regelmatig met wormen besmet. Zij worden besmet door opname van spoelwormeitjes uit de omgeving. Deze eitjes komen in de omgeving terecht via de ontlasting van een besmette hond of kat en moeten eerst enkele weken rijpen voordat ze besmettelijk zijn. Besmetting vindt plaats doordat grond met eitjes aan de vacht blijft plakken en via likken wordt ingeslikt.

Jonge dieren kunnen bovendien ook op onderstaande manieren besmet raken:

• de infectie kan al vóór de geboorte in de baarmoeder ontstaan (pups);
• door het drinken van, met larven besmette, melk van de moeder kan een pasgeboren dier met wormen worden besmet (pups en kittens);
• jonge dieren kunnen ook wormeitjes uit de omgeving (mand, ligplaatsen, tuin, park etc.) oplikken en zo zichzelf besmetten.

Het eten van rauw vlees, slachtafval of knaagdieren houdt voor uw huisdier ook een risico op (lint)wormbesmetting in. Bovendien kunnen huisdieren lintwormen krijgen via vlooien. Vlooien kunnen namelijk met lintwormen besmet zijn en doordat huisdieren vlooien oplikken, kunnen ze dus op deze manier ook met lintwormen besmet raken. Zorg daarom dat uw hond of kat ook tegen vlooien wordt beschermd.

Een besmetting met Giardia ontstaat ook door het opnemen van eitjes. Deze eitjes bevinden zich in de uitwerpselen van dieren die al met Giardia besmet zijn. In de darmen komen de parasieten vrij uit de ingeslikte eitjes. Deze parasieten hechten zich met hun tentakeltjes aan het slijmvlies van de darmwand en produceren weer nieuwe eitjes. Deze eitjes verlaten het lichaam van het dier via de ontlasting en vormen zo dus weer een direct besmettingsgevaar voor andere dieren.

Waar zitten de wormen als een dier is besmet?

Als een hond of kat eitjes heeft opgelikt, komen deze in de darmen terecht en ontstaan er larven. De larven doorboren de darmwand en nestelen zich in verschillende organen. Larven die in de longen komen, kunnen worden opgehoest en vervolgens weer worden doorgeslikt. Zo komen ze weer in de maag, gaan vervolgens naar de darmen waar ze zich verder kunnen ontwikkelen. Wormen zitten meestal in de darmen, maar de larven kunnen in het hele lichaam zitten. De aanwezigheid van wormen (of larven) in het honden- of kattenlichaam kan jaren duren.

Zijn darmparasieten gevaarlijk voor mensen?

Van alle darmparasieten kunnen zowel spoelwormlarven als Giardia bij mensen voorkomen. Kinderen kunnen met spoelwormlarven besmet raken doordat zij – via het spelen op de grond of met een dier – eitjes inslikken. Net als bij dieren ontwikkelen de eitjes zich tot spoelwormlarven in de ingewanden. Ze groeien echter nooit uit tot volwassen wormen.

De symptomen van een besmetting met spoelwormlarven, bij mensen Toxocara-besmetting genoemd, lijken op griep en zijn moeilijk te behandelen. Lusteloosheid, koorts, vage buikklachten en hoesten kunnen het gevolg zijn van een wormbesmetting. Besmetting speelt bovendien een rol bij het optreden van astma. Bij kinderen kan een wormbesmetting het gezichtsvermogen verminderen.

Behalve spoelwormen kan ook Giardia overgedragen worden op mensen. Ook hier zijn de symptomen onaangenaam en moeilijk te behandelen. Een mogelijke besmetting moet dan ook vermeden worden.

Als u jonge kinderen en dieren hebt, kunt u een besmetting met darmparasieten voorkomen door de volgende tips op te volgen:

• laat de dieren het kind niet “schoonlikken”;
• laat kinderen altijd voor het eten en na het aaien van een dier de handen wassen en houd de nagels van kinderen kort;
• dek de zandbak af, zodat honden en katten hierin niet hun behoefte kunnen doen;
• ruim uitwerpselen van honden en katten altijd direct op. Hoopjes die blijven liggen, kunnen een bron van infectie voor mens en dier zijn.

Tips

Bescherm uw huisdier en daarmee uw gezin

• Uw hond of kat blijft alleen vrij van darmparasieten als u deze regelmatig, d.w.z. minimaal 4 maal per jaar, een ontwormingskuur geeft;
• Houd uw kat of hond vlooienvrij. Vlooien kunnen lintwormen overbrengen;
• Ontworm uw dier ook als deze niet in contact komt met andere dieren. U kunt zelf ook wormeitjes meenemen, bijvoorbeeld via uw schoenen (deurmat);
• Ontworm uw hond of kat als deze in een kennel, pension of mee op vakantie is geweest; in een omgeving waar veel dieren bij elkaar komen kan een wormbesmetting snel optreden;
• Ontworm een teef of poes voor de dekking;
• Ontworm uw huisdier bij voorkeur 2 weken voor een vaccinatie. Een dier dat wormenvrij is, bouwt een betere immuniteit op na vaccinatie.

 

 

 

Bronvermelding: Intervet – Ontwormen van honden en kitten – Bescherm uw huisdier en uw gezin